Tájékoztató

Tekintettel a koronavírus-járvány (COVID-19) kapcsán kialakult és jelenleg is fennálló rendkívüli körülményekre és veszélyhelyzetre, valamint a veszélyhelyzet alatt alkalmazandó rendkívüli jogszabályi rendelkezésekre, nem kerülhet sor a 2021. évi rendes Közgyűlés részvényesek személyes jelenlétével történő megtartására.
A fentiek alapján a Társaság tájékoztatja a részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személyes vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján a Társaság 2021. évi Közgyűlése helyett az Igazgatósági döntéshozatal lebonyolítására az alábbiak szerint kerül sor:
Az Igazgatósági Döntéshozatal
Időpontja: 2021. május 14. (péntek) 9 óra
Megtartásának módja: Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés megtartására a részvényesek személyes
jelenlétével nem kerülhet sor, 2021. május 14. napján a Társaság Igazgatósága fog dönteni a részvényesek helyett a jelen hirdetményben szereplő valamennyi napirendi pontra vonatkozó előterjesztésről és határozati javaslatról.
Helyszíne: a Sarvaly Zrt. székhelye (8330 Sümeg, Árpád u. 4.)
Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy az Igazgatóság döntéshozatalán a részvényesek és képviselőik nem vehetnek részt.
Napirendje:

 1. Az Igazgatóság jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységről, a 2020. évi beszámolónak és
  az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
 2. A könyvvizsgáló jelentése a 2020. évi beszámolóról;
 3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évi beszámolóról és az adózott eredmény
  felhasználására vonatkozó javaslatról.
  A Sarvaly Zrt. a további szükséges intézkedésekről a veszélyhelyzet megszűnését követő
  legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli közgyűlésen köteles dönteni.
  Sümeg, 2021. május 11.

Tájékoztató a Részvényesek részére

Tájékoztató a Részvényesek részére

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a Zrt. rendes éves közgyűlése személyes jelenléttel és a tagok nagy száma, valamint a feltételek hiánya miatt elektronikus úton sem tartható meg. A vonatkozó kormányrendelet alapján azonban az ügyvezetés az alábbiak szerint dönthet, gyakorolva a közgyűlés hatáskörét.

A Sarvaly Zrt Igazgatósága a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekre tekintettel az alábbi javaslatot teszi:

1/2020. (V. 06.) Határozati javaslat

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a jogi személy ügyvezetése dönt a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék kifizetéséről, a 2020. évi üzleti terv elfogadásáról valamint a könyvvizsgáló és a tisztségviselők díjazásáról.

A meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés (közgyűlés) napirendjére kell tűzni.

A Részvényes, aki a határozati javaslatot nem fogadja el személyazonossága igazolásával a sarvalyrt.sumeg@t-online.hu címen, illetve cég székhelyén írásban közölheti a tájékoztató megjelenését követő 8 naptári napon belül.

Sümeg, 2020. május 06.

Igazgatóság