Alaptőke-leszállítást kimondó határozat

A SARVALY Zrt. (Cg.: [19 10 500114]; székhelye: 8330 Sümeg, Árpád u. 4.) 2024. május 6-án hozta meg az alaptőke-leszállítást kimondó határozatát.

Az alaptőke-leszállítás mértéke: az alaptőke 7 824 300 Ft-tal (hétmillió-nyolcszázhuszonnégyezer-háromszáz forinttal) csökken, a leszállított alaptőke összege 187 475 700 Ft (egyszáznyolcvanhétmillió-négyszázhetvenötezer-hétszáz forint).
Az alaptőke leszállítására tőkekivonás céljából került sor.
Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: saját részvények bevonása.
A SARVALY Zrt. felhívja a társaság hitelezőit, hogy a társaságnál az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelent hetik be, ha a részvénytársaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.

(Első közzététel. C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2024. június 13.] 24. szám)