TÁJÉKOZTATÓ

2/K/2021. (07.28.) számú Közgyűlési határozat:
A Sarvaly Zrt. jelenleg forgalomban lévő, a társaság 195.300.000 Ft összegű jegyzett tőkéjét
megtestesítő névre szóló részvényeit technikai okokból az Alapszabály 5. pontjában foglalt
rendelkezések figyelembe vételével kicseréli.
A tulajdonosok birtokában lévő, osztalékszelvénnyel már nem rendelkező részvények cseréje a
Társaság székhelyén 8330 Sümeg, Árpád utca 4. szám alatt (központi iroda) a meglévő részvények
egyidejű átadásának ellenében történik.
A részvénycserét a tulajdonos személyesen (személyazonosság igazolására alkalmas igazolvánnyal és
adóazonosító jellel), vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással
meghatalmazott személy intézheti.
A részvénycsere 2021. szeptember 01-től kezdődően munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-
12.00 óra között, illetve 13.00-15.00 között, továbbá pénteken 8.00-12.00 óra között intézhető,
legkésőbb 2022. december 31. napjáig.
A Társaság a határidő lejárata után a régi részvényeit bevonja, így azok érvénytelenné válnak, ezt
követően az új részvények árverésen befolyt értékének arányos összegére tarthatnak igényt.
A Társaság a Veszprém Megyei NAPLO-ban hirdetmény útján értesíti a részvényeseket, továbbá a
www.sarvalyzrt.hu honlapon is tájékozódhatnak a részvénycsere feltételeiről.
Sümeg, 2021-08-18
Sarvaly Zrt. Igazgatósága