Tájékoztató a Részvényesek részére

Tájékoztató a Részvényesek részére

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a Zrt. rendes éves közgyűlése személyes jelenléttel és a tagok nagy száma, valamint a feltételek hiánya miatt elektronikus úton sem tartható meg. A vonatkozó kormányrendelet alapján azonban az ügyvezetés az alábbiak szerint dönthet, gyakorolva a közgyűlés hatáskörét.

A Sarvaly Zrt Igazgatósága a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekre tekintettel az alábbi javaslatot teszi:

1/2020. (V. 06.) Határozati javaslat

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a jogi személy ügyvezetése dönt a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék kifizetéséről, a 2020. évi üzleti terv elfogadásáról valamint a könyvvizsgáló és a tisztségviselők díjazásáról.

A meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés (közgyűlés) napirendjére kell tűzni.

A Részvényes, aki a határozati javaslatot nem fogadja el személyazonossága igazolásával a sarvalyrt.sumeg@t-online.hu címen, illetve cég székhelyén írásban közölheti a tájékoztató megjelenését követő 8 naptári napon belül.

Sümeg, 2020. május 06.

Igazgatóság