Tájékoztató

Tekintettel a koronavírus-járvány (COVID-19) kapcsán kialakult és jelenleg is fennálló rendkívüli körülményekre és veszélyhelyzetre, valamint a veszélyhelyzet alatt alkalmazandó rendkívüli jogszabályi rendelkezésekre, nem kerülhet sor a 2021. évi rendes Közgyűlés részvényesek személyes jelenlétével történő megtartására.
A fentiek alapján a Társaság tájékoztatja a részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személyes vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján a Társaság 2021. évi Közgyűlése helyett az Igazgatósági döntéshozatal lebonyolítására az alábbiak szerint kerül sor:
Az Igazgatósági Döntéshozatal
Időpontja: 2021. május 14. (péntek) 9 óra
Megtartásának módja: Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés megtartására a részvényesek személyes
jelenlétével nem kerülhet sor, 2021. május 14. napján a Társaság Igazgatósága fog dönteni a részvényesek helyett a jelen hirdetményben szereplő valamennyi napirendi pontra vonatkozó előterjesztésről és határozati javaslatról.
Helyszíne: a Sarvaly Zrt. székhelye (8330 Sümeg, Árpád u. 4.)
Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy az Igazgatóság döntéshozatalán a részvényesek és képviselőik nem vehetnek részt.
Napirendje:

 1. Az Igazgatóság jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységről, a 2020. évi beszámolónak és
  az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
 2. A könyvvizsgáló jelentése a 2020. évi beszámolóról;
 3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évi beszámolóról és az adózott eredmény
  felhasználására vonatkozó javaslatról.
  A Sarvaly Zrt. a további szükséges intézkedésekről a veszélyhelyzet megszűnését követő
  legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli közgyűlésen köteles dönteni.
  Sümeg, 2021. május 11.